Terugblik 2021

We blikken terug

In 2022 hadden we allemaal te maken met nieuwe en onverwachte uitdagingen: de aanhoudende coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de schaarste op de arbeidsmarkt. In dit turbulente jaar mag je verwachten dat mensen vooral de focus op zichzelf hadden, maar het tegendeel bleek waar. Afgelopen jaar waren er meer mensen dan de jaren daarvoor die zich voor een ander wilden inzetten. Zij zetten zich bijvoorbeeld in als taalmaatje, digicoach of vrijwillige klassenassistent. Wij vinden deze vrijwilligers onmisbaar. De erkenning, in de vorm van het in 2022 behaalde kwaliteitskeurmerk ‘Vrijwilligerswerk Goed Geregeld’, vinden wij dan ook van groot belang. In de Terugblik op het jaar 2022 lees je wat we in dit jaar samen bereikt hebben. 

Iets met taal?
Vrijwilliger worden?