Over het Taalhuis

Het Taalhuis

Een platform voor samenwerking met een totaalaanbod in de regio. Het Taalhuis is er voor iedereen met een vraag rondom taal of digitale vaardigheden.

Locaties Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden.

Word vrijwilliger

Omdat je het belangrijk vindt dat iedereen mee kan doen. Help buurtgenoten op weg om (beter) te leren lezen en schrijven, de Nederlandse taal te spreken of om te gaan met de digitale wereld.

Iets met taal?
Vrijwilliger worden?